Maja Smotlak je doktorirala iz slovenistike. Z literarno kritiko se ukvarja od leta 2008. V preteklosti je bila zunanja sodelavka Radia Koper in Rasti, mladinske priloge tržaške revije Mladika. Trenutno piše za RAI - Radio Trsta A in Primorski dnevnik ter občasno za revijo Mladika. V svojem delu se primarno posveča slovenskemu leposlovju, ki nastaja v Italiji, a z enako mero zanimanja ocenjuje tudi sodobno leposlovje ostalih slovenskih avtorjev in tujih piscev. Je avtorica znanstvene monografije Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2015) (2017) in znanstvenih člankov, ki so bili med drugim objavljeni v revijah Primerjalna književnost, Jezik in slovstvo, Otrok in knjiga idr.

 

Področje zanimanja: proza, poezija

Kontakt: maja.smotlak (at) gmail.com