Anja Zidar je literarna kritičarka. Z literarno kritiko se je začela ukvarjati v času dodiplomskega študija anglistike in primerjalne književnosti. Svoja kritiška besedila redno objavlja v Razpotjih in na Radiu Študent, objavljala pa je tudi na portalu Koridor - križišča umetnosti. 

 

Področja zanimanja: proza, esejistika 

 

Kontakt: anja.zidar7 (at) gmail.com