Društvo slovenskih literarnih kritikov
Tomšičeva 12
1000 Ljubljana

Delo d.o.o.
Dunajska 5
1000 Ljubljana


Spoštovani,

v Društvu slovenskih literarnih kritikov z zaskrbljenostjo opazujemo nedavne dogodke, povezane s krčenjem, nemara celo ukinjanjem medijskega prostora za kritiko v časniku Delo. Zunanji sodelavci so nedavno prejeli obvestilo, da se sodelovanje z njimi prekinja vsaj do marca 2018, po tem datumu pa prav tako ni jasno, ali jih bo časnik za pisanje književnih kritik še angažiral. Zaskrbljujoče je dvoje, prvič, da se kritiko internalizira kot zgolj notranjo zadevo časnika, s čimer se zgubljajo strokovnost, heterogenost, pluralnost, posledično pa tudi objektivnost kritiških zapisov. Druga, hujša in upravičeno prisotna skrb pa je, da je trenutno negotovo stanje zgolj uvod v ukinitev priloge Književni listi, ki ima več desetletno tradicijo in predstavlja v našem medijskem prostoru enega bolj prepoznavnih prostorov za kritiško refleksijo.

V Društvu slovenskih literarnih kritikov menimo, da so ukrepi, ki jih izvaja uprava časnika Delo v zvezi s krčenjem medijskega prostora, namenjenega kritiki, neupravičeni in neutemeljeni. Dnevni časniki, kot je Delo, ki imajo kar najširši krog bralstva, se ne bi smeli osredotočati zgolj na popularne vsebine, dnevno politiko, gospodarstvo in šport, pač pa je nujno, da prostor namenjajo tudi kulturi in družbeno marginaliziranim tematikam. Poleg tega je po javno dostopnih podatkih časopisna hiša Delo d.o.o. tudi velika prejemnica javnih sredstev, kar jo dodatno zavezuje k skrbi za javno dobro; tudi v tem smislu je bila kritika vedno nujni in sestavni del kulturne krajine.

Upravo časnika Delo pozivamo, da nemudoma vzpostavi ponovno sodelovanje z zunanjimi kritiki in hkrati zviša honorarje za opravljeno delo, ki so se v zadnjih mesecih znižali na nerazumno raven. Ob tem pozivamo Ministrstvo za kulturo in kulturnega ministra Antona Peršaka, da izkaže interes za aktivno naslavljanje nastale situacije in da obenem pripravi ustrezne ukrepe – kritiško področje, ki je vse bolj podhranjeno, je nujno sistemsko in proračunsko urediti – ki bodo v bodoče zagotovili trajno in nemoteno delovanje kritiškega področja.


Lep pozdrav,
Društvo slovenskih literarnih kritikov

Ljubljana, 15.1.2018