Šesti mednarodni kritiški simpozij Umetnost kritike

Trubarjeva hiša literature, 4. oktober 2019

 

- Kritiške transformacije (v 21. stoletju) -

 

V (post?)post-modernem času doživlja kritika preobrazbe, ki jo tako po dosegu (spletna mesta) kot vsebini (neposrednost in subjektivnost) delajo dostopnejšo širšemu občinstvu in v tem smislu demokratizirajo, a jo obenem tudi fragmentarizirajo in vrednotenje bolj kot kdaj koli prej prepuščajo osebnim okusom in merilom. Zdi se, da je umanjkanje trdnega vrednostnega sistema zamajalo temelje kritiškega žanra. Toda – ali je danes tak sistem sploh še mogoče vzpostaviti? Je kritika danes povsem izenačena z mnenjem? Kako je sprememba platforme (prehod s papirja na splet) vplivala na spremembo dveh temeljnih potez kritiškega žanra (vrednotenje in argumentacijo)? Je post-ideološka kritika mit ali realnost? Je prihodnost žanra v njegovi specializaciji (tako kot se že dogaja v glasbi), kjer bi se literarni kritiki ločili na poznavalce detektivk, (znanstvene) fantastike in ljubezenskih romanov?

Kritiške preobrazbe so neločljivo povezane s spremembami vloge umetnosti in literature v družbi in kot take njena neposredna posledica. Je literatura danes zreducirana na obliko zabave ali pa je to že od nekdaj bila in je zato, zaradi nekonkurenčnosti (beri: neobstoja) drugih medijev, zasedala privilegirano pozicijo? Toda zakaj bi si literatura želela tekmovati s priljubljenostjo, na primer, Netflix serij? Je v svetu deprivilegirane pozicije določenih vej umetnosti kritika obsojena na preobrazbo v PR sporočila?

 

Program

# Predstavitve referatov: 13.30–15.30, Trubarjeva hiša literature► Gostje:
↳ Konstantin Ames (🇩🇪): Ubogi pesnik in njegova senca
↳ Nikolai Duffy (🇬🇧): Kritiške transformacije
↳ Urška Jurman (🇸🇮): Presojanje presojanja
↳ Gaja Kos (🇸🇮): Odpiranje novih vrat namesto trkanja na znana
↳ Ana Perne (🇸🇮): Kritika pred izzivom pozornosti
↳ Martina Potisk (🇸🇮): Literarna kritika danes – o srečevanjih med nostalgijo, vegetiranjem in mimikrijo
↳ Vincent Sauer (🇩🇪): Uničenje mehurčka – predlog za nerazložljivo intimnost v kritištvu
↳ Ivan Tomašić (🇭🇷): Literarno kritištvo v dobi človekovih pravic

 (povezuje Maja Šučur)

 

 

# Pogovor z udeleženci in udeleženkami simpozija ter publiko: 16.00–18.00

(povezuje Aljaž Koprivnikar)

 

 

Simpozij bo delno potekal v angleščini.

 

Organizirata LUD Literatura in Društvo slovenskih literarnih kritikov.

Partnerji, podporniki in somišljeniki: Javna agencija za knjigo RS, Društvo slovenskih pisateljev, Mestna knjižnica Ljubljana, Hotel Park